Student Center

Senior Belt Ranking

9th level (Kukyu):

8th level (Hachikyu):

7th level (Shichikyu):

6th level (Rokkyu):

5th level (Gokyu):

4th level (Ronkyu):

3rd level (Sankyu):

2nd level (Nikyu):

1st level (Ikkyu):

1st level (Shodan):

Junior Belt Ranking

13th level:

12th  level:

11th level:

10th level (Jukyu):

9th level (Kukyu):

8th level (Hachikyu):